Europavei, riksvei og fylkesveier

I min første artikkel om Lister regionen så ble det litt generelt og en del om Flekkefjord. Jeg kunne ha fortsatt og skrevet mye om Lister og om Flekkefjord og all historikken der. Men jeg skal heller bevege meg litt videre og skrive om andre ting rundt omkring i Lister regionen.

Europavei 39

Et knutepunkt i Lister regionen er Europavei 39. Eller riksvei 14 som den het før. Dette er en veistrekning som starter faktisk i Danmark og kommer opp via fergene inn til Kristiansand. Den fortsetter nordover og stopper ikke før den er kommet til Trøndelag og Trondheim by. Starten i Danmark er i Aalborg. I tidligere år så hadde veistrekningen hele tolv ferger man måtte benytte for å komme gjennom hele strekningen. En strekning som for øvrig er på 136 mil. Men det har blitt noe mindre ferger opp gjennom årene og i dag (2013) er det bare 8 strekninger man må benytte ferge for å kjøre hele E-39.

Det er mulig at strekningen egentlig oppfattes som å starte og gå i motsatt retning av det jeg skriver, men det blir jo samme resultat uansett da. Vei er den samme og strekningen er like lang og det er de samme ferge man må seile med for å kjøre strekningen i sin helhet.

Andre sentrale veier

Når E-39 kommer opp fra Danmark, så er det Europavei 18 som fortsetter oppover forbi sørlandsbyene Grimstad og Arendal og videre mot Oslo. Flere Europaveier er det ikke på Sørlandet. Men det er flere norske riksveier som er sentrale. For å komme inn til de to andre byene i Lister regionen, så må man kjøre på riksvei 43. Lyngdal ligger ikke lang fra Europaveien, mens Farsund ligger noen flere kilometer utover mot kysten. Og er du først i Farsund så er det nesten bare vann på utsiden der igjen. Det er Nordsjøen rett ut og innseilingen til Skagerak sør og nord vestover igjen. Strekker man en rett linje ut over Nordsjøen her så havner du i Aberdeen i Skottland med Edinburgh litt lenger syd.

Videre oppover E-39 til Flekkefjord så kan man også svinge av og kjøre mer kystnært på fylkesvei 44 oppover mot Stavanger. Da er det forholdsvis kjente plasser oppover hele denne kystlinjen. Sogndal, Egersund, Bryne og til sist havner denne fylkesveien i Sandnes og Stavanger. Andre veier denne veien enten krysser eller har kontakt med er jo da E-39 og riksveiene 42, 44, 469 og 502. På hele denne strekningen fra Flekkefjord i syd og opp til Sandnes og Stavanger er det 3 bomstasjoner. Og de der ute som er årvåkne har jo allerede fattet at veien strekker seg gjennom to fylker. Flekkefjord ligger jo i Vest-Agder, mens veldig mye av veistrekningen er i Rogaland.

Andre byer og steder

Dette får være nok om Europaveier, riksveier og fylkesveier. I neste artikkel skal jeg gå mer tilbake til steder og byer i Lister regionen, så følg med om du finner dette interessant – og det håper jeg jo du gjør.