Farsund

På min runde rundt i Lister regionen har jeg nå vært innom to av tre byer og beskrevet hovedvei nettet i regionen. Den tredje byen som er med er Farsund. Alle disse tre byene tilhører Vest-Agder kommune og Lister regionen sammen med noen flere steder. Farsund er den eneste av disse byene som er kystkommune. Navnet på byen kommer fra gammel av og er en beskrivelse på sundet utenfor byen som var farbart – altså derav Farsund. Byen har også i nyere tid blitt slått sammen med andre mindre kommuner som Spind, Herad og Lista.

Natur

Byen ligger der langt sør vest og det er mye vann som er hovednaturen i dette distriktet. Området blir jo betegnet som en kystkommune. Det er mye fjorder, øyer, halvøyer og sund å se om man beveger seg rundt her. Kan ramse opp noen av fjordene som er Sellegrodsfjorden, Framvaren, Helviksfjorden, Eidsfjorden, Rosfjorden og Fedafjorden. Vest i kommunen er Listalandet, og utenfor der er havet kjent for å være ganske værhardt til sine tider. Derav må jo også naturen innover på det nærmeste landet vær ganske hardt preget av slikt hardt vær. Men Listalandet eller Listahalvøyen har også rundt ti kilometer med sandstrender.

Men det er mye vakkert landskap å se selv om noe er preget av hardt vær. Dette gjelder også på de rundtomkring liggende øyer, skjær og holmer. Jo lenger inn de ligger jo vakrere natur finnes på de mange øyene rundt Farsund.

Farsund kommune har også samme geologiske forhold som de to andre byene. Nevner bare så vidt de svekonorvegiske grunnfjellskjoldet, proterozoiske bergarter som ble dannet under gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene.

Ramsar område

At et område er et ramsar område betyr at det er våtmark i området. Og Lista som er et av de sørligste punktene i Norge er veldig spesiell for fuglelivet. Det finnes hele ti separate natur reservater i området. Om det at det er betegnet som et Ramsar betyr at det er vernet og vil bli utnyttet på en bærekraftig måte. Området har hatt denne statusen siden 1996. Ta vare på fuglelivet og la de få utfolde seg er jo en viktig sak å kjempe for.

Litt fakta og historikk

I tillegg til sentrum eller byen Farsund, så er det to andre tettsteder. Det er Vanse og Vestbygda. Farsund har vært by i over 220 år og veldig mye av næringslivet opp gjennom årene har vært basert på alt rundt sjøliv og fiske. Særlig hummer ble en stor handelsnæring. Vanse som er den nest største plassen i kommunen lå tidligere i Lista kommune, men er nå altså i Farsund kommune.

Det siste stedet Vestbygda er både det sørligst og det vestligste tettstedet. Eller var det Borhaug plassen het? Det er nemlig benyttet begge deler. Kommunen bruker Vestbygda, men det er skiltet til Borhaug på statens skilter. Jammen ikke lett for en utenfra å forstå når ikke de lokale og myndigheten kan bli enige om et navn på en plass. Gir meg for denne gangen – det kommer mer om og rundt Farsund i neste artikkel.