LISTA FYR OG DENS BETYDNING FOR SKIPSTRAFIKKEN

Da fortsetter historien om Lista fyr, og hvordan den har forandret sikkerheten i området for skipstrafikken. Historiene om forlis i farevannet utenfor er mange.

NORGES STØRSTE SKIPSKIRKEGÅRD

Området utenfor er også kaldt Norges største skipskirkegård. Det er ingen skjærgård som tar av for havets krefter. Her er det sterke strømmer i grunne områder og det medførte til mange forlis. Det hjelper heller ikke på at det er veldig få muligheter til og søke nødhavn i området. Det var en lang og hard vei fram til det endelig ble bestemt og bygge et fyrtårn i begynnelsen av 1830 årene. Det var Flekkefjords innbyggere, handelsborgere som de også ble kaldt som fikk gjennomslag for sitt krav om fyrtårn. Skipstrafikken gikk da lysere tider i møte.

FORLIS

Det første nedskrevne forliset var ST. ANTONI en seilskute fra Kristiansand i 1696. Året etter var det ST.ANNA en seilskute fra Bergen og PELIKANEN fra Stockholm som gikk ned. Men det er også i nyere tider forlist båter i området, som TOM HÅVA fra Bergen i 1978, KARMØY fra Stavanger i 1977, O LARSEN fra Tromsø, OSHOLM fra Mandal og PARK fra Sundsvall i 1970 med flere. Som man ser er det fortsatt ett veldig utsatt område selv med fyr tårn. Listen er lang fra 1696 og frem til i dag. Den teller ca 380 forlis. Når man ser på listen er det også en del forlis under krigens dager, som muligens da ikke bare kan betegnes som forlis, men ble senket av fienden.

PALATIA KATASTROFEN

En av de mest kjente “forlis” i området er Palatia katastrofen. Det var den 21. Oktober 1942 at Palatia forsvant ned i dypet. Skipet var på vei fra Kristiansund til Ålesund med ca 1000 Russiske krigsfanger da det ble angrepet av Engelske fly og ble torpedert. Skipet var med i en konvoi på 3 båter og 3 ubåtjagere ut fra Kristiansand, men konvoien ble tidlig splittet opp. Det ene skipet med ca 1000 Russiske fanger grunnstøtte på vei ut fra Kristiansand. Deretter fikk den ene ubåtjageren motortrøbbel og ble slept tilbake til Kristiansand. Da var det bare en ubåtjager og Palatia igjen av konvoien. Med dårlig vær og laft skydekke dukker det opp et Engelsk rekognoseringsfly opp og alarmen går på båtene, Det Tyske Junker 88 flyet som er med konvoien og patruljerer forsvinner da fort, det har ingenting og stille opp med mot det Engelske flyet. Mannen bak spakene på det Engelske flyet er Richardson, han setter kursen rett mot Palatia og ved ca 60 meters høyde og slipper torpedoen. Den treffer Palatia akterut og motoren stanser opp i det urolige været, men driver mot land med baugen i været. Ubåt jageren prøver flere ganger og komme inn til båten, men med høy sjø blir den skadet flere ganger av sammenstøt med Palatia. Det er litt varierende informasjon på antall omkommene, men det var ca 200 som ble reddet av totalt ca 1140. Stedet hvor båten gikk ned er nå klassefisert som en krigsgrav. Det ble litt mere om historien om Lista fyr og området rund.