LISTA FYRTÅRN

Da fortsetter vi litt med Lista fyr fra forrige artikkel. Fyret ble som nevnt bygget i fra 1824 til 1836 under ledelsen av løytnant Oluf Arntzen som var assisterende kanal og havne inspektør på den tiden. Han ble senere fyrdirektør og tollinnspektør.

Men det var en student Heidrich som skal ha foreslått fyret i 1788. Det ble i 1804 lagt et tilbud om fyrdrift av Jens Schmidt men som ble avvist av Admiralitetet. Men et brev fra Flekkefjords innbyggere i 1824 gjorde sitt til at det ble bestemt at fyret skulle bygges.

Det ble i 1914 installert en ny stor lykt i fyret, men elektrisk strøm ble først installert i selve fyret i 1932. Mens i forvalterboligen ble det elektrisitet allerede 10 år tidligere. Bygningene ved fyret var foruten forvalterboligen, en fyrmester bolig, et uthus, et maskinhus, en smie, et naust og en jordeplekjeller. Det ble også bygget vei til landing.

Forvalter boligen ble oppført i 1836. Fyret har blitt et landemerke i det flate og rike kulturlandskapet på Lista. Det er det eneste steintårnet i regionen og i norsk fyrhistorisk sammenheng sjeldent. I distriktet utenfor fyret finner man Norges største skipskirkegåd, noe jeg kommer inn på senere. Stedet brukes i sommerhalvåret som informasjons kiosk med kafe og kunstgalleri. Man kan da også få gå opp i fyrtårnet for å se på utsikten. Her holder også Lista fuglestasjon til, det ble stiftet i 1990.

Fyret, bygningene og området rund ble fredet av riksantikvaren i 1994. Forvaltningsplanen fra den gangen kan du lese her.

Det ble i alt 83 fyrstasjoner som ble fredet i tiden rund prosessen, hvorav 68 er helt eller delvis i kystverkets eie. Det ble i 2001 tatt en besluttning i stortinget at de siste 31 bemannede fyrstasjonene skulle avbemannes. Prosessen ble avsluttet i 2006. Det ble da etterhvert solgt en del av fyrstasjonene, men dette ble stoppet i 2007 da det ble bestemt at det var kystverket som skulle eie fyrstasjonene.

Det ble samtidig åpnet for at fyrstasjonene skulle kunne leies ut og gjøres tilgjengelig for allmenheten. Det ble da etterhvert utarbeidet en forvaltnings plan for Lista fyr og de øvrige fyrstasjonene som var blitt fredet. Dette blir kalt vern gjennom bruk. Det ble da viktig og finne seriøse leietagere til fyrstasjonene, for det fulgte med klare regler og retningslinjer med leieavtalen som måtte overholdes. Eiendommes og bygninger skal forvares og sikres som kulturminner, man forpliktet seg også til og holde eier orientert om eventuelle endringer og bruk av området og bygninger. Som andre verneverdige bygninger stilles det også her krav til håndverkerne som skal holde det vedlike eller utbedre bygninger eller området rundt. Her må det tas hensyn til byggemetoder og matrial valg.

KULTURMINNER

Litt om andre kulturminner i nærheten av Lista fyr. Forsvars-anlegget Listeved, som ligger i Farsund er fra slutten av 1700 tallet og betegnes som et arkeologisk minne.

Gunnarshaug gravminne ligger også i Farsund. Det dateres til bronsealder- jernalder og betegnes som arkeologisk minne. Borhaug også i Farsund,  Et bosetningsområde fra steinalderen. Så er det Borghaug fyrstation og los station fra senere 1800 tallet.

Det var litt mere om Lista fyr og området rundt. Bli med videre i neste artikkel.