Lister Regionen

Kjenner du til plassen Lister eller Listerregionen? Jeg gjorde ikke det før jeg søkte litt rundt på internett og fant de navnene i en annen sammenheng hvor jeg var på søk etter noe helt annet. Men nå i dag vet jeg at dette er en region eller et område syd i Norge mellom Norges sydligste punkt og opp til grensen av Rogaland. Rogaland er altså ikke med i dette regions distrikt. Det er seks kommuner som inngår i denne regionen. Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal og Hægebostad. Tre av kommunene har bystatus – Flekkefjord, Lyngdal og Farsund.

Flekkefjord

Flekkefjord er en av stedene som ligger i Lister regionen. Flekkefjord er en av tre kommuner der som har bystatus. Flekkefjord ligger langs Europavei 39, på halvveien mellom Kristiansand og Stavanger. I dag er Flekkefjord tettsted en by på like over 6000 innbyggere, mens hele kommunen har nærmere 9 000 innbyggere.

Images of Norway

Byen har en cirka fire sjømil lang innseiling fra åpent hav og inn til byens havnebasseng. Dette er et stort havnebasseng og kan romme flere store skip. I gamle dager ble det benyttet som vinteropplag for et flertall skip. Og selv om det ligger flere skip på anker så er det god plass til andre skip å seile inn til byens brygger.

Bebyggelsen i byen er fortsatt i samme stilen som i gamle dager – veldig mye trehus. I dag er mange av husene hvite, mens de tidligere har vært i mange andre farger. Mye av byen er modernisert, men har beholdt stilen fra de gamle dager.

Mye aktivitet

Byen er kjent for flere ting, men kanskje er byens tønnefabrikker noe av det mange kjenner som historisk ved Flekkefjord by. Byen hadde opptil fem fabrikker som produserte tønner. En annen ting er byen garverier. De var også i flertall, og det siste av de er fortsatt i drift i dag – Aarenes garveri. De produserte skinn til damevesker og ransler blant annet.

Det har vært mye bedrifter i byen i historien. Av andre bedrifter så kan jeg jo ramse opp filtfabrikk, ullvarefabrikk, konfeksjonsfabrikk, båt byggerier, skofabrikk og gamasjefabrikk bare for å ha nevnt noen. Puslespill har også blitt produsert i Flekkefjord i stort antall.

Mye fjell

I områdene rundt Flekkefjord er det mye stein og fjell. Det er flere bergarter her og historien til de strekker seg mange millioner av år tilbake i tiden. Det snakkes om to hovedformasjoner som gotiske og senere i historien svekonorvegiske fjellkjedefoldinger. Det skal finnes bergarter som skifer, granitt, marmor, kvartsitt, amfibolitt, granodioritt og noe hornblendegneis.

Fellesskap med andre

De byene og stedene som inngår i Lister regionen samarbeider om mye forskjellig på mange plan. Det være seg på politisk plan eller andre plan der samarbeid er hensiktsmessig. Radio stasjoner, avis og mye annet er felles for regionen. Og nå på 2000 tallet har de også samkjørt administrasjonen for distriktets fem videregående skoler. Alt samme tilhører igjen Vest-Agder fylkeskommune som står som øverste ledd i samarbeidet. De  har igjen da et Listerråd som tar seg av mye av det som blir planlagt og bestemt for området.