Lister

Langs vårt langstrakte land har vi mange flotte steder som er verdt ett besøk, dette har også store mengder turister oppdaget. Turistene har strømmet til de store attraksjonene vi har lenge, men nå har flere og flere fått opp øynene for de små flotte stedene som finnes rundt omkring i landet. Dette tjener jo den lokale handels standen godt på og legger til rette for at oppholdte skal bli så bra som mulig for dem.

Lister regionen

En av disse flotte områdene vi har her i landet er jo Lister regionen som ligger sør i Norge. Lista og Lister området har mye fin natur og tilby turistene som kommer hit. Halvøya er omgitt av flere øyer som Ullerøy, Skarvøya, Langøy og mange flere små øyer. Fjorder har man også flere av her i området som Indre Spindsfjorden, Agnekilen, Vestersidefjorden og Fedafjorden er noen av dem. Det er også mange store og små innsjøer her og kombinasjonen av dette gjør området attraktivt for de som liker og ferdes ute i naturen. Her får man mange forskjellige naturopplevelser når man beveger seg ut i området. Området er også ett veldig populært sted for båt turistene som har mange flott muligheter for en flott ferie i området. Med mange badestrender lokker det også strandløvene til området og for de som liker og fiske har man utrolig mange fiskesteder her, både i saltvann og i ferskvann.

Historie

Historie

Lister regionen har også mange historiske minnesmerker, en av de mest kjente er nok Lister fyrtårn. Men historien om området startet lenge før, man regner med at de første som kom hit til området var jegere som oppsøkte området for rundt 13 500 år siden. De kom i fra de nærliggende Nordsjølandene på jakt etter mat. Det har også blitt funnet flere helleristninger, fallos symboler og runesteiner i området som klart viser aktivitet her steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Så området har mye historie og tilby for de som er interesserte i Norsk historie. Området ligger på det store grunnfjell området i Sør Norge som stammer i fra Prekambrium tiden som er i fra jordas urtid. Fjellgrunnen består av gneis og granitt samt to lokale varianter av farsunditt, mørk og lys. Dette har igjennom tidene blitt til sand og silt ut i jordsmonnet i området og har gitt en god og næringsrik jord, noe som passer bøndene i området godt. Navnet Lister kommer i fra gammelt av og betyr noe sånt som kant eller rand, passer jo egentlig godt på området som ligger ute mot havet. Navnet var også brukt på Huseby kongsgård til å begynne med og ble så spredt til å gjelde hele området. Regionene i gamle dager lå jo under de forskjellige prestegjeldene, da de så i 1837 ble kommunalt selvstyre i landet ble hele området først kaldt Vanse kommune. I dag består Lista regionen av seks kommuner som samarbeider ganske godt når det gjelder hele distriktets politikk, men som innen all politikk er det jo store forskjeller ute og går om meninger og synspunkter i mange saker.