Listerregionen, politikk og kultur

Det er seks kommuner i Vest Agder som utgjør Lister regionen og det kan jo lett medføre til en god del politiske vanskeligheter når det skal vedtas forskjellige saker som da omhandler regionen. Man har da Kvinesdal som Kristelig Folkeparti styrer, Sirdal og Hægebostad som styres av Senterpartiet, Farsund som da er under Arbeiderpartiets ledelse og da Flekkefjord og Lyngdal som da Høyre styrer. Det og bli enige disse partiene imellom kan by på en ganske stor utfordring.

Politisk historie i området

Da de første politiske partiene ble startet opp i Norge var det Venstre som var det partiet som var størst i Vest Agder. De har sammen med Frisinnede Venstre og Moderate Vestre hatt representanter inne på Stortinget i 90 år sammenhengende i perioden i fra 1883 og frem til 1973. Etter den tid har de kun hatt en representant inne på stortinget i en periode, det har da vert Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som har overtatt denne posisjonen i fylket.

Politisk historie i området

I dag er det de samme tre partiene som dominerer i området, men som vanlig innen politikken skal det ikke mye til før at dette endrer seg igjen. Det er i Kristiansand at fylkesadministrasjonen holder til og i Stortinget ble det gjort ett vedtak om at de to fylkene Aust Agder og Vest Agder skulle slåes i sammen i fra den første januar 2020 og skal da hete bare Agder. Det har jo vert store omlegginger av fylkene i landet, mange har blitt slått sammen enten de likte det eller ikke. En måte å spare penger på er vel det viktigste argumentet politikerne har brukt for å få igjennom dette. Hvert av Agder fylkene hadde 15 kommuner, så når sammenslåingen er ett faktum om kort tid vil den da ha 30 kommuner totalt. Men sammenslåinger av steder er ikke noe nytt i distriktet, det har blitt gjort mange endringer gjennom årene helt ifra 1838 da man også gjorde store endringer med kommunegrensene og sammenslåinger.

Kultur og historie

Det er nå over 10 000 år siden de første bosatte seg i distriktet for stedet egnet seg veldig bra til jordbruk. Behovet for flere jordbruk økte jo i takten med befolknings økningen og området har ett variert og godt jordsmonn som passet bøndene bra. Distriktet vokste ganske sakte i den første tiden, men på 1500 tallet økte den kraftig. Det var på grunn av at tømmereksporten hadde tatt seg kraftig opp.

Produksjonen fra jernverkene økte betraktelig også, og da kom jo behovet for skiftfarten inn. Og dette var de tre viktigste faktorene til at distriktet blomstret kraftig opp. Med så mange muligheter for å bygge ut kai anlegg for å forbedre situasjonen innen skipstrafikken gjord att distriktet ble ett ganske stort handelssted for både innenriks og utensiks handel. Tettstedene som vi i dag kjenner som Tvedestrand, Grimstad, Risør, Arendal og Lillesand var de første tettstedene stedene folk bosatte seg i. Disse tettstedene ble da sentrum for handel, jernproduksjon og skipstrafikken. Fylket etter sammenslåingen vil ha en befolkning på noe over 300 000 innbyggere.