Mer nyskaping i Lister

Det skjer spennende ting i Lister regionen. Dette er takket være det innovative og spennende samarbeidet som nå alle kommunen i regionen har inngått. Dette er kommunene Sirdal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal. Målet er å kunne utnytte naturressursene bedre og skape en mer bærekraftig drift ved å ha en felles plattform. Dette gjelder spesielt på den marintine siden, men også på andre områder så har dette samarbeidet båret frukter.

Maritime ressurser

Maritime ressurser

Det er mange bedrifter og enkeltpersoner  i Lister regionen som sitter på mye kunnskap om maritimt liv og ikke minst hvordan ressursene kan utvikles videre. Dette er kunnskap som må videreutvikles så man kan skape gode løsninger for å tjene penger på de ressursene man har. Derfor har man utviklet og startet opp blant annet en egen akvatisk gründerlab. Dette er spesielt ettersom man her ikke har som mål å produsere egne produkter, men å skape vekst i gründermiljøet. Så vil man indirekte sørge for å få flere produkter ut på markedet ved at gründere får støtte og hjelp av kunnskapsrike fagpersoner og innovatører.

Dette prosjektet begynte å skyte fart i 2017 og det er forventet å fortsette å vokse i 2018. Den essensielle infrastrukturen, som legger grunnlaget for videre vekst, er på plass. Dette prosjektet og mange flere i regionen er en viktig årsak til at regionen har blitt valgt ut til å være en del av SIVAs næringshageprosjekt.

Vindressurser

Lister er ikke en stor region, men de har tilgang til flere naturressurser som de har vært flinke til å bruke. Havet er et, som nevnt over, men de har også kommet sterkt inn på vindkraft feltet. De bygger vindmøller og de jobber også med utstyret som skal få dette turbinene på plass, drive med vedlikehold og annet. Mye av dette er i utviklingsfasen og her bruker man både offentlige og private midler for å støtte forskning og utvikling av akkurat det som industrien trenger der og da. Det er satt opp et eget internasjonalt testsenter for høydevind, Lista AWE Center (Airborn Wind Energy). Arbeidet begynner å bære frukter også utenfor Norges grenser.

Regionen går en spennende tid i møte

Samarbeid er løsningen

Det er mange kommuner og regioner i Norge i dag som sliter i en økonomisk motvind. Årsaken er ofte at man ikke klarer å utnytte de tilgjengelige ressursene på en god nok måte. Det handler også ofte om at man ikke ser mulighetene i regionen. I Lister regionen har man satset sterkt på å støtte gründere og innovatører som kan hjelpe å finne løsninger på hvordan regionen kan utvikles videre. Samarbeidet mellom flere gründere og flere innovatører fra flere felt skaper en spennende dynamikk hvor ideer vokser.

Data- og spillteknologi

Lister regionen vil fortsette å satse på naturressursene, men de ser også etter flere prosjekter å jobbe videre med. Norge henger litt etter innen datateknologi og da spesielt når det kommer til å skape forskjellige dataspill som er en av de raskest voksende bransjene. Problemet er å komme inn på dette markedet. Norske utviklere må konkurrere mot svært sterke og erfarne utviklere i lavkostnads land. De skaper spill for bruk på nettsiden til giganter som kongregate eller pokerstarscasino. Slike nettsider gjør at flere utviklere får komme til. De Selskapet bak nettsiden leier spillene og utvikleren er dermed sikret en forholdsvis stabil inntekt over tid. En slik inntekts- og organisasjonsmodell er det norske datautviklere ønsker seg og jobber mot. I Hamar regionen så har man begynt å få på plass en god infrastruktur som er fleksibel nok til å vokse videre. Her ønsker selvsagt Lister regionen å være med for å sikre at regionen har flere økonomiske og innovative bein å stå på.

Samarbeid er løsningen

Regionen går en spennende tid i møte

En regionen må vokse og skape nye verdier og det gjør Listerregionen på flere områder. De klarer det fordi de har skapt et fora for samarbeid og en infrastruktur som fremmer innovasjon og gründer virksomhet. Hittil så har fokuset naturlig nok vært på naturresursene som er lett tilgjengelig og hvordan disse kan utnyttes bedre.

Et videre satsningsområdet blir å skape et lignende vekstområde for datateknologi. Hamar regionen har allerede tatt teten på dette feltet og blir en naturlig samarbeidspartner. Listerregionen vil nemlig ha behov for personer som kan lage datamodeller som tar hensyn til mange faktorer, som vindstyrke og materialsammensetninger. I dag så vil mange kunder ha visuelle presentasjoner, noe som krever en god kombinasjon av teknisk forståelse og kompetanse innen dataanimasjon. Så det å utvikle et sterkt samarbeid også på tvers av regioner vil være svært gunstig.

Alle vi som bor i Listerregionen kommer til å følge Lister nyskapning AS med argusøyne fremover. Vi ønsker å se at regionen fortsetter å vokse og at den gode trenden som ble begynt helt tilbake i 2015 fortsetter. En av forutsetningene er at de fortsetter å være innovative og ikke stagnerer. Mange mener at det essensielle nest steget for å sikre videre vekst blir å sørge for å inkludere flere fagfelt og da blir datateknologi en naturlig partner i tiden fremover.