Vilhelm Krag fant opp Sørlandet

Jeg har tatt meg selv i flere ganger, i det å stoppe opp og tenke på bakgrunnen eller opphavet til ting i hverdagen.

Dette kan være ord, bygninger, skikker, kulturer eller for den saks skyld «de uskrevne regler» Det er jo fort gjort å ikke reflektere over slike hverdagslige ting, i en ellers travel hverdag som de fleste av oss lever i. Men for meg er det i alle fall viktig, å faktisk stoppe opp og bruke litt tid på de små ting. Det trenger ikke være noen spesiell situasjon, eller det at det har skjedd noe spesielt. Jeg tror nok det kommer mer av sinnsstemning, humør og kanskje også tiden på året. Om våren våkner vi jo mer til liv, det å ta seg en runde i byen, langs kysten, i skogen eller rett og slett bare sette seg ned på en benk – er noe vi alle har behov for i ny og ned. Nå skal vi gå Sørlandet nærmere etter i sømmene, og hvor kommer navnet Sørlandet fra?

Lyrikeren Vilhelm Krag

Det hele startet med at avisa «Morgenbladet» trykker artikkelen «Normænd» Søndag 16.Mars 1902. Det er lyrikeren Vilhelm Krag som har skrevet det som publiseres, og det er her begrepet «Sørlandet» faktisk tas i bruk for første gang. Før dette var denne landsdelen en del av Vestlandet, noe Krag syntes var feil. Han sammenliknet naturlig nok sitt distrikt, med andre steder som «Østlandet» og «Nordland» som jo hadde egne navn.

Et vellykket navneforslag

Vi vet jo nå i ettertid, at Krag sitt innspill i dagspressen – var noe som ble videreført. I dag faller det seg jo helt naturlig, å bruke Sørlandet om denne fantastiske delen av landet vårt – som nettopp ligger i sør med den flotte kyststripen ut mot åpent hav. Krag var en mann med både ambisjoner, engasjement, innovativ tenkning, patriotisme kombinert med en modig og til tider skarp røst. Han var slett ikke redd for å si sine meninger, og han syntes at Sørlandet fortjente bedre enn det som var realiteten på den tiden.

Et vellykket navneforslag

Hva skal Sørlandet være?

Dette var noe som opptok Krav i stor grad, og han reiste spørsmålet mange ganger. Han trakk fram både hytteferie, romantiske turister, kultur og ikke minst hvilke ressurser som Sørlandet besitter. Han ville nok rett og slett, at Sørlandet skulle være mer enn et feriested for folk fra blant annet hovedstaden.

Århundrets sørlending

Ganske nylig ble Vilhelm Krog valgt til århundrets sørlending, dette sier jo litt om hva han har betydd for Sørlandet – og ikke minst dette med hans engasjement for sin egen landsdel. Krog mente ærlig og åpenhjertelig at det sørlandske folkelynnet, bestod av for mye tålmodighet og seindrektighet. Rett ut sagt så mente han nok at Sørlandet kunne få til mer, men også kreve mer av nasjonale sentrale myndigheter. Stikkord her er helt klart; Næring, Kultur, Folkemuseum, Statsarkiv for kunsthåndverk, Byggestil og bevaring av kirkebygg. Han var også en frontfigur, for å få reist et Wergeland monument.Det at Krag var for en større utnyttelse av naturressursene, var ikke noe han la skjul på. Noen av hans fanesaker var kraftutbygging og fiskeriressursene, som han mente kunne vært utnyttet langt bedre.

Det er mangt å si om Vilhelm Krag, og det kan nok hende jeg tar for meg mer av han og hans verker som dikter – ved en senere anledning.